Du handler som

Overfladedesinfektion

Vi har både wipes og spray til desinfektion af overflader. Desinfektion wipes kommer både i bøtter og i poser. Har du brug for at dine overflader skal være helt sikre og minimere risikoen for smitte kan du her finde regøringssprit og vådservietter der kan klare den opgave.

Læs mere
Læs mindre
Filter
15 produkter
3M VHB overfladerenseserviet 100 stk
Brug 3M™ VHB™ Surface Cleaner er et lugtfrit, farveløst rensemiddel, der fordamper hurtigt. Surface Cleaner efterlader ingen spor efter rengøring. Det fjerner de letteste forureningskilder (fedt, snavs) effektivt uden at indvirke på materialer. Den rengør og fjerner fedt for at sikre optimal klæbeevne for 3M VHB tape, takket være den rene opløsning af isopropyl-alkohol i vand

 

2,85 kr.

(3,56 kr. inkl. moms)

Udgår

Varenummer: 610.2343 16

Abena overfladedesinfektion
Flaske med overfladedesinfektion til desinfektion af overflader og udstyr. Virker hurtigt og effektivt mod bakterier, svamp og diverse vira. Er godkendt af fødevarestyrelsen J. nr.2009-20-5409-00106 med dispensation for efterskyl med vand.• Til brug på overflader og instrumenter• Produktet er vurderet af CEI som beregnet til desinfektion af overflader i sundhedssektoren• Fødevaregodkendt iht. 1935/2004/EU• Flaske med kliklåg• Indeholder 70% ethanol.Brugsanvisning: Objektet holdes fugtigt i minimum 1 minut for optimal effekt. Efterskyl med vand hvis overfladen skal i kontakt med fødevarer.Klassifikation af dette produkt er udført i overensstemmelse med forordning nr. 1272/2008• Eye Irrti. 2: Øjenirritation, Kategori 2, H319• Flam. Liq, 2: Brændbare væsker, Kategori 2, H225Faresætninger:• Eye Irrit. 2: H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation• Flam. Liq. 2: H225 - Meget brandfarlig væske og dampSikkerhedssætninger: • P102 Opbevares utilgængeligt for børn• P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt• P233 Opbevar indholdet et stikker sted• P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning• P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp• P403+P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt• P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med reglerne om farligt affald eller emballage og emballageaffald henholdsvist

Fra 70,89 kr.

(88,61 kr. inkl. moms)

Varenummer: 610.6942

Desinfektion Divodes FG VT29 klar-til-br
m/alkohold 750ml - spray

 

170,04 kr.

(212,55 kr. inkl. moms)

Varenummer: 610.2344 01

Desinfektion Prime Source Ren 83 til Overflader Fødevaregodkendt 1 ltr
Til desinfektion af alle vaskbare overflader i fødevareproduktion, dagsinstitutioner med mere. Virker mod de fleste bakterier, gær og vira. Testet efter EN 13697

 

38,78 kr.

(48,47 kr. inkl. moms)

Varenummer: 610.2339 1

Desinfektion Prime Source Ren 85 Klar-til-Brug m/ethanol Fødevaregodkendt 1 ltr
1 ltr alkoholdbasseret 70%

 

87,88 kr.

(109,85 kr. inkl. moms)

Varenummer: 610.2342

Desinfektion PrimeSource Ren 81 til
Prime Source Ren 81 er et kombineret rengørings- og desinfektionsmiddel til regelmæssig rengøring og desinficering af alle vaskbare overflader. Produktet er særligt egnet til brug i skyllerum, baderum, køkkener og/eller toiletter, samt på alle overflader der tåler vand. Ren 81 fjerner effektivt lugt og hindrer dannelse af råd og slim.Prime Source Ren 81 er et klart, farveløst produkt med en neutral lugt. 50-70 ml Ren 81 opblandes med 10 ltr vand og påføres manuelt med klud eller børste af to omgange med afskylning imellem. Første omgang er rengøring, hvorefter overfladen skylles af og produktet endnu engang påføres. Ved desinficering har produktet en virkningstid på 5-60 minutter. Herefter afskylles overflade igen.Prime Source er en serie af rengøringsprodukter der får dig fra A til Å uden at gå på kompromis med kvaliteten. Serien indeholder både traditionelle og Svanemærkede produkter. Det anbefales altid at læse databladet når du handler kemi.

Fra 135,88 kr.

(169,85 kr. inkl. moms)

Varenummer: 610.2340

Hydrise desinfektion & pleje til tekstiler og vinyler 70% 0,75ltr m/pumpe
tekstiler og vinyler 70% 0,75ltr m/pumpe

 

361,22 kr.

(451,52 kr. inkl. moms)

Varenummer: 610.2343 15

Klar-rens multiskum 500 ml
Klar-rens multiskum kan bruges på mange overflader såsom spejle, glasoverflader, glaskeramiske kogeplader, ovne, emhætter, komfure, interiør i biler, til fjernelse af insekter på biler, pletfjerner på møbler og lign., armaturer, ståloverflader, keramik og fliser, mobiltelefoner, computere, tablets, TV, printere og kopimaskiner.Klar-rens fjerner effektivt fedt og snavs fra alle overflader uden at efterlade striber. Indeholder et desinficerende stof.Vejledning: Før brug bør man teste produktet på et ikke synligt sted. Påfør produktet i et jævnt lag og lad det sidde til det er “krakeleret” uden at det tørrer ind. Aftør derefter med papir eller mikrofiberklud. 

Fra 80,00 kr.

(100,00 kr. inkl. moms)

Varenummer: 650.0004 01

Overfladeservietter
Vådservietter til overflader giver dig mulighed for på en enkel, effektiv og hurtig måde at rengøre overflader. Med vores antibakterielle vådservietter til overflader kan du rense alt lige fra borde, skabslåger og håndtag til skærme, tastaturer og telefoner.Vådservietterne fjerner op til 99,9 % af alle bakterier, og efterlader derved alle overflader fuldstændig rene. Hold f.eks. dit kontormiljø eller din hjemmearbejdsplads ren og bakteriefri ved at anvende vores vådservietter, der er beregnet til overflader. Med en vådserviet ved hånden er du altid sikker på at have rene og bakteriefrie overflader, hvor end du befinder dig.

 

108,21 kr.

(135,26 kr. inkl. moms)

Varenummer: 611.1051

Overfladeservietter
Vådservietter til overflader giver dig mulighed for på en enkel, effektiv og hurtig måde at rengøre overflader. Med vores antibakterielle vådservietter til overflader kan du rense alt lige fra borde, skabslåger og håndtag til skærme, tastaturer og telefoner.Vådservietterne fjerner op til 99,9 % af alle bakterier, og efterlader derved alle overflader fuldstændig rene. Hold f.eks. dit kontormiljø eller din hjemmearbejdsplads ren og bakteriefri ved at anvende vores vådservietter, der er beregnet til overflader. Med en vådserviet ved hånden er du altid sikker på at have rene og bakteriefrie overflader, hvor end du befinder dig.

Fra 405,97 kr.

(507,46 kr. inkl. moms)

Varenummer: 610.2343 18

Plum WetWipe overfladedesinfektionsservietter
Engangsservietter og -klude klar til brug. Til desinfektion af overflader og ikke-invasivt medicinsk udstyr, der tåler alkohol i f.eks. sundhedssektoren, fødevareindustrien, tandklinikker m.fl. Ethanol Disinfection 80% indeholder IKKE sæbe og opfylder således anbefalingen fra SSI om, at rengøre først og derefter desinficere. Godkendt i henhold til en række EN-standarder ift. baktericid, virucid og fungicid effekt. Dokumenteret effektiv mod bl.a. norovirus. Vurderet af CEI til Intermediate-level desinfektion. Tør overfladen, så den holdes fugtig i henhold til angiven kontakttid på forpakningen. Anvend handsker i henhold til EN 374. Fødevaregodkendt (J.nr. 2015-29-7105-0105). Produktet er CE-mærket.• Nem og effektiv overfladedesinfektion• Kludene indeholder det rette blandingsforhold og er fra pakken klar til brug• Spar tid i forbindelse med desinfektionen - tag en klud, tør af og smid ud• Dokumenteret effektiv mod bl.a. norovirus iht. EN 14476• Fødevaregodkendt

Fra 51,14 kr.

(63,92 kr. inkl. moms)

Varenummer: 179.5211

Plum WipeClean overfladeservietter S
Plum WipeClean overfladeservietter i størrelse S. Uden parfume og farve. Servietterne er både kryds- og z-foldet så de nemt kan tages ud af pakken enkeltvis. Måler 30 x 20 cm. Leveres i en pakke med 25 stk. Disse engangsklude er velegnede til nem og enkel rengøring af alle overflader, der tåler vand. Kludene indeholder den rette blanding af vand og sæbe og er klar til brug lige fra pakken. De bløde klude består af viskose og polyester, som former sig efter hånden og kommer nemt rundt i alle hjørner. Materialet gør at kludene efterlader minimal væske på overfladen og dermed tørrer hurtigt. Kludene er pakket i lufttætte forpakninger med nem genlukning.

 

48,72 kr.

(60,90 kr. inkl. moms)

Varenummer: 179.5231

Prime Source Ren 83 overfladedesinfektion
Prime Source Ren 83 desinfektion er et desinficerende rengøringsmiddel, til brug på alle vaskbare overflader. 1,25-1,5 dl Ren 83 opblandes med 10 ltr vand og påføres overfladen med klud eller børste. Der skal skylles af med rent vand efter endt desinficering.

Fra 38,78 kr.

(48,47 kr. inkl. moms)

Varenummer: 610.100477

Sanirise overfladedesinfektion til tekstiler og vinyler 75% 0,75ltr m/pumpe
tekstiler og vinyler 75% 0,75ltr m/pumpe

 

205,97 kr.

(257,46 kr. inkl. moms)

Varenummer: 610.2343 14

Tork Premium overfladedesinfektion
Tork Spray til desinficering af overflader er klar til brug og er effektiv mod et bredt spektrum af bakterier, virus og gærsvampe, herunder Coronavirus. Det er en biologisk nedbrydelig formulering med en 100% plantebaseret aktiv ingrediens (lactic acid). Tork Spray til desinficering af overflader er sikker til brug på overflader, der kommer i kontakt med fødevarer. Sprayflaske, der har dyse med dobbelt funktion (både flydende og skum).• Slår 99,99% af alle kappeklædte virus ihjel på 5 minutter, også coronavirus*• Slår 99,99% af alle bakterier ihjel på fem minutter*• Slår 99,9% af alle gærtyper ihjel på fem minutter*• Bionedbrydelig formulering*• 100% plantebaseret aktiv ingrediens (mælkesyre)• Sikker til brug på overflader, hvor der håndteres fødevarer*• Spraydyse med dobbeltfunktion til både flydende og skum• Nem at transportere og opbevare. Ingen særlige krav til håndteringen og ikke brændbar• Produktet er klar til brug med dobbelt spraydysefunktion til desinficering af overfladerReferencer• Slår 99,99% af alle kappeklædte virus ihjel på 5 minutter, også coronavirus* - *EN14476: Begrænset virucid aktivitet (aktiv mod kappeklædte virus som Influenzavirus, Coronavirus, HIV, Herpes, Hepatitis) med en eksponeringstid på 5 minutter under snavsede forhold.• Slår 99,99% af alle bakterier ihjel på fem minutter* - *EN 1276 og EN13697: Bakteriedræbende aktivitet velegnet til brug i fødevare-, industri-, husholdnings- og institutionsområder• Slår 99,9% af alle gærtyper ihjel på fem minutter* - *EN1650 and EN13697: Gærdræbende aktivitet i fødevare-, industri-, husholdnings- og institutionsområder• Bionedbrydelig formulering* - *Testet i overensstemmelse med OECD 301A• Sikker til brug på overflader, hvor der håndteres fødevarer* - *Spray til desinficering af overflader er egnet til PT2 (desinfektionsmidler, der ikke er fremstillet til direkte brug på mennesker eller dyr) og PT4 (mad og foder områder). Overflader, der bruges til håndtering af madvarer, skal skylles med rent drikkevand efter desinficering med produktet.

Fra 79,00 kr.

(98,75 kr. inkl. moms)

Varenummer: 610.193611

Ofte stillede spørgsmål

Hvilken sprit kan bruges til rengøring af overflader?

Ethanol og isopropylalkohol er de to mest almindelige typer sprit, der bruges til rengøring af overflader. Ethanol er også kendt som sprit eller spiritus, og er ofte tilgængelig i en fortyndet form på 70% eller 96%. Isopropylalkohol, også kendt som IPA eller isopropanol, er typisk tilgængelig i koncentrationer på 70% eller 99%. Begge typer sprit kan effektivt desinficere og rengøre overflader, men det er vigtigt at følge producentens anvisninger og sørge for tilstrækkelig ventilation under brug.

Hvad er forskellen på rengøring og desinfektion?

Rengøring og desinfektion er to forskellige processer med forskellige formål. Rengøring fjerner synligt snavs og støv, mens desinfektion dræber bakterier, vira og andre mikroorganismer. Et eksempel på rengøring kan være støvsugning af gulv og tæpper, mens desinfektion kan være brug af desinfektionsmiddel på køkkenbordet efter madlavning. For at opretholde et rent og hygiejnisk miljø bør man udføre både rengøring og desinfektion regelmæssigt.