Du handler som

Gulvvask

Her på siden finder du vores udvalg af rengøringsmidler til gulvvask. Du kan sikkert og nemt bruge vores gulvrengøringsmidler til at rense og opfriske dine gulve. Vores udvalg passer til alle vaskbare gulve, alle størrelser af opgaver og efter også specifikke midler til specifikke gulvtyper. Vores sortiment gælder både vaskeplejemiddel til træ-, linoleum- og vinylgulve, samt almindelig gulvvask uden voks til alle vaskbare gulvtyper. Med disse produkter kan du nemt og effektivt fjerne snavs, skidt og pletter fra dine gulve. Så hold dine gulve rene og pæne med vores rengøringsmidler specifikt lavet til din gulvtype og generelle gulvvask.

Læs mere
Læs mindre
Filter
5 produkter
Forbo Monel gulvpleje
Monel plejemidlet hjælper til at vedligeholde overflader af linoleum, fx gulve, bordplader og andre møbler i linoleum. Plejemidlet danner en beskyttende hinde på linoleummet, som er med til at sikre mod skidt og slidtage.Bland produktet med vand, påfør med en opvredet klud, og lad gerne blandingen tørre ind på dit gulv eller møbel. Herefter tørres af med en fugtig klud. Blandingen mætter porrerne i linoleumsoverfladen og hjælper med at holde linoleummet blødt og smidigt. Hjælper også med at udglatte småridser og giver en flot, ensartet overflade og får linoleummet til at stå som nyt.• Plejemiddel til alle typer linoleum, vinyl og marmoleum• Kan bruges på gulv, bordplader, møbler og lignende• Danner en beskyttende hinde• Blødgør og giver nyt liv• Hjælper mod småridser og efterlader dit linoleum som nytRegelmæssig rengøring: • Anvend fortrinsvis tør rengøring som støvsugning med børstemundstykke eller fibermoppe. Fjern småpletter med en fugtig klud• Ud over den regelmæssige rengøring afvaskes gulvet periodisk med en blanding af Monel tilsat vand i forholdet ¼ dl Monel til 5 liter vand• Efter vask skal gulvet tørre op i fugtig stand, så Monelfilmen kan få lov til at sætte sigGrundrengøring:• Skrub gulvet med børste med egnet pH-neutral grundrengøringsmiddel som Forbo Cleaner. Fjern det beskidte vand. Skyl efter med rent vand og moppe. Lad gulvet tørre• Vask gulvet med en blanding af Monel tilsat vand i forholdet 1,5 dl Monel til 5 liter vand, og lad det tørreCLP: Eye Irrit: 2,H319. Sundhedsfare advarsel. Sikkerhedssætninger: • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.• P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.• P102 Opbevares utilgængeligt for børn.• P280 Bær beskyttelseshandsker, øjen- og ansigtsbeskyttelse.• P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.• P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.• P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser

 

181,83 kr.

(227,28 kr. inkl. moms)

Varenummer: 179.4620 02

Green Care Professional Tawip vaskepleje
Tawip vioclean er et effektivt gulvrengøringsmiddel uden voks med ekstra plejede effekt. Til både manuel og maskinel rengøring. Sikrer perfekt rengøring ved lav dosering og den naturlige kokosnøddefedtsæbe beskytter gulvene mod udtørring og efterlader en beskyttende filmmed antistatisk virkning, som reducerer skridrisiko i henhold til DIN 18032-2.• EU Ecolabel certificeret

Fra 61,20 kr.

(76,50 kr. inkl. moms)

Varenummer: 179.111080

Prime Source Mild 20 vaskepleje
Prime Source Mild 20 vaskeplejemiddel uden voks er til kombineret rengøring og pleje af træ-, linoleum- og vinylgulve hvor der ønskes en høj plejeeffekt. Mild 20 efterlader en tynde og opbyggelig plejefilm der forlænger gulvets levetid.• Svanemærket

 

218,82 kr.

(273,52 kr. inkl. moms)

Varenummer: 179.4628

Promild gulvvask u/voks
Til rengøring og pleje af alle vaskbare gulve. Et vaskemiddel uden voks, der kombinerer rengøring og pleje. Efterlader en tynd kalkfri plejefilm, der kan poleres. Med farve.

Fra 24,95 kr.

(31,18 kr. inkl. moms)

Varenummer: 179.1942286

Promild gulvvask u/voks
Til rengøring og pleje af alle vaskbare gulve. Et vaskemiddel uden voks, der kombinerer rengøring og pleje. Efterlader en tynd kalkfri plejefilm, der kan poleres. Mild.

Fra 89,00 kr.

(111,25 kr. inkl. moms)

Varenummer: 179.1942228